Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył

Rząd próbuje bohatersko rozwiązać problem Turowa, który sam stworzył

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Koalicja Obywatelska na podstawie art. 184 regulaminu Sejmu składam wniosek o przerwę i uzupełnienie porządku dziennego o punkt obejmujący przedstawienie przez ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, ministra spraw zagranicznych Zbigniewa Raua, ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę informacji na temat wskazania przyczyn, skutków i konsekwencji nakazania w formie środka tymczasowego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej natychmiastowego wstrzymania wydobycia węgla w kopalni Turów.

Od ponad tygodnia jesteśmy świadkami politycznego ping-ponga pomiędzy polskim a czeskim rządem, wymiany zdań, której dałoby się uniknąć, gdyby strona polska od początku usiadła do stołu i podjęła rozmowy. Rząd próbuje teraz bohatersko rozwiązać problem, który sam stworzył... (Dzwonek)

(Poseł Sławomir Nitras: Pani marszałek, minuta.)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.

Poseł Małgorzata Tracz:

...swoją butą, arogancją i brakiem politycznych planów transformacji regionu turoszowskiego. (Oklaski)