Rowerowa 10

Rowerowa 10

W mijającej kadencji Sejmu kwestie dot. infrastruktury i transportu rowerowego były mi bardzo bliskie. Sama jeżdżąc na rowerze dobrze wiem, jak świetny jest to środek transportu, ale też wiem, z jakimi problemami mierzymy się jako rowerzystki i rowerzyści. Właśnie dlatego podpisałam Rowerową 10-tkę, do której realizacji w nowej kadencji się zobowiązuję!

1. Krajowy fundusz celowy na rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury rowerowej.

2. Uporządkowanie bałaganu w przepisach dotyczących zasad ruchu rowerowego, zwłaszcza w kwestii pierwszeństwa na przejazdach dla rowerzystów.

3. Obligatoryjne standardy dotyczące infrastruktury rowerowej uniemożliwiające budowę złych i niebezpiecznych tras.

4. Objęcie tras rowerowy “specustawą” drogową w celu umożliwienia pozyskiwania terenu pod inwestycje rowerowe.

5. Zdecydowane działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.

6. Zachęty i dopłaty do zakupu i korzystania z rowerów (zwłaszcza elektrycznych).

7. Gruntowna reforma systemu szkolenia rowerzystów.

8. Gromadzenia istotnych danych o ruchu rowerowym i rowerzystach.

9. Wsparcie rozwoju w Polsce “rowerowego know-how” w zakresie: budowy infrastruktury rowerowej, bezpieczeństwa, promocji korzystania z roweru.

10. Pakiet wsparcia dla samorządów zachęcającego do rozwoju wszelkich alternatywnych względem samochodu środków transportu, ich wzajemnej integracji oraz podnoszenia bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu.

Publikacja sfinansowana przez KKW KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI