Racjonalna gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Racjonalna gospodarka odpadami w obiegu zamkniętym

Dziś pod moim przewodnictwem odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Środowiska, Energii i Klimatu na temat „Racjonalnej gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym”, które zorganizowałam we współpracy ze STOP wrocławskiej spalarni. W czasie posiedzenia rozmawialiśmy o koniecznych zmianach w prawie, które umożliwią racjonalną gospodarkę odpadami w obiegu zamkniętym ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spalarni odpadów.

W czasie licznych prezentacji strony społecznej przedstawiono różne perspektywy związane z rolą spalarni w gospodarce odpadami i ich powstawaniem. Omówiono znaczenie spalarni w gospodarce obiegu zamkniętego, ich oddziaływanie na żywność i zdrowie ludzi oraz bardzo ważną kwestię udziału społeczeństwa w procesie podejmowania decyzji o inwestycjach w nowe spalarnie odpadów. Wysłuchaliśmy również prezentacji na temat rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz roli biogazowni w gospodarce odpadami.

Mam nadzieję, że po dzisiejszym posiedzeniu w Sejmie rozpocznie się dyskusja w szczególności nad przedstawionymi dziś przez radcę prawnego Marcina Gruszko ze STOP wrocławskiej spalarni propozycjami zmian w prawie dotyczącymi gospodarki odpadami, takimi jak:

  • określenie w ustawie procentowego limitu spalania odpadów
  • wprowadzenie obowiązku ujęcia spalarni odpadów w wojewódzkich planach gospodarki odpadami
  • opodatkowanie spalania odpadów za korzystanie ze środowiska
  • wsparcie dla ekologicznych kompostowni i biogazowni

Bardzo się cieszę, że mogliśmy porozmawiać o gospodarce obiegu zamkniętego ze szczególnym uwzględnieniem kwestii spalarni śmieci. Posiedzenie miało bardzo szeroki wymiar i otwartą formę dzięki licznie zebranym przedstawicielom i przedstawicielkom strony społecznej, posłów i posłanek, samorządowców oraz urzędników i urzędniczek, m.in. z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwa Rozwoju i Technologii.

Na pewno jest to początek naszych wspólnych działań w dziedzinie gospodarki obiegu zamkniętego oraz spalarni śmieci. Wspólnie ze STOP wrocławskiej spalarni już w najbliższym czasie prześlemy interpelacje poselskie ze szczegółowymi pytaniami, na które nie mogli odpowiedzieć nam obecne przedstawicielki ministerstw.

Raz jeszcze dziękuję za udział i za pierwszy krok w naszych wspólnych działaniach.