Pytamy o formę i skalę zaangażowania Nadleśnictw w pomoc Ukrainie

Pytamy o formę i skalę zaangażowania Nadleśnictw w pomoc Ukrainie

Dziś wspólnie z Robertem Suligowskim, Przewodniczącym Partii Zieloni Wrocław złożyłam zapytanie o formę i skalę zaangażowania Nadleśnictw z obszaru dawnego województwa wrocławskiego w pomoc osobom uciekającym z powodu wojny z Ukrainy.

Od początku wojny granicę polsko-ukraińską przekroczyło już ponad 2 mln osób. Niestety, prognozy mówią o nawet 5 mln osób, które mogą szukać schronienia na terenie Polski.  Dzięki ogromnemu zaangażowaniu polskich rodzin większość z nich znalazła schronienie w domach prywatnych. Jednak prywatne zasoby Polek i Polaków nie są nieskończone.

Z danych dostępnych na stronie internetowej Lasów Państwowych wynika, że przedsiębiorstwo dysponuje:

  • 45 ośrodkami szkoleniowo-wypoczynkowymi
  • 318 ośrodkami wypoczynkowymi
  • 62 kwaterami myśliwskimi
  • 313 pokojami gościnnymi

W związku z sytuacją kryzysową zwróciliśmy się z prośbą o udzielenie następujących informacji:

  1. Jak zasoby lokalowe Nadleśnictw były wykorzystane od 24 lutego 2022 roku? Ile miejsc noclegowych zostało udostępnionych uchodźczyniom i uchodźcom?
  2. Czy Nadleśnictwa dokonały inwentaryzacji wszystkich swoich zasobów lokalowych (nieużywane mieszkania służbowe, obiekty przygotowane do sprzedaży, nieczynne ośrodki wypoczynkowe)? Czy obiekty te przekazane zostaną w użytkowanie uchodźcom i uchodźczyniom?
  3. Czy Nadleśnictwa rozpoczęły już pracę nad udostępnieniem innej infrastruktury (500 miejsc biwakowania, 229 obozów harcerskich, 18 kempingów) dzieciom z Ukrainy, które lato tego roku spędzą w Polsce?

Czekamy na odpowiedzi. Czas, aby instytucje państwowe stanęły na wysokości zadania. ️Czas na działania, nie tylko piękne słowa!