Projekt dotyczący powołania komisji ds. klimatu trafił do zamrażarki

Projekt dotyczący powołania komisji ds. klimatu trafił do zamrażarki

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 158 i 158-A).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o działach administracji rządowej nie pozostawia żadnych wątpliwości, że mamy do czynienia de facto z podziałem łupów, podziałem stanowisk w Lasach Państwowych, Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz spółkach węglowych pomiędzy koalicjantami Zjednoczonej Prawicy, koteriami i frakcjami. Ten projekt oraz ostatnie działania rządu nie dają nam żadnej podstawy do uznawania nowo powstałego Ministerstwa Klimatu za coś więcej niż ordynarny greenwashing waszego rządu. Nie dają nam żadnych złudzeń co do tego, jak traktowane są przez was kwestie kryzysu klimatycznego, transformacji energetycznej oraz ochrony przyrody.

Złożony przez Koalicję Obywatelską projekt uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu dotyczący powołania stałej komisji sejmowej do spraw klimatu trafił do sejmowej zamrażarki.

(Poseł Mirosław Suchoń: Skandal!)

Bo jak inaczej można interpretować to, że wciąż nie został rozpatrzony przez komisję regulaminową, do której trafił 22 listopada ub.r. (Dzwonek), projekt uchwały, który był wyrazem naszej woli współpracy z nowym ministerstwem na rzecz klimatu? Dlatego moje pytanie brzmi: Kiedy wyjmiecie projekt uchwały dotyczący powołania stałej komisji sejmowej do spraw klimatu z zamrażarki? Czy poprzecie ten projekt? (Oklaski)