Prawa zwierząt

Prawa zwierząt

Zwierzęta są istotami czującymi. To nasi bracia mniejsi. Nie mogą mówić we własnym imieniu i naszym obowiązkiem jest walka o ich prawa – o prawa zwierząt domowych, hodowlanych i dzikich.

Zwierzęta mają prawo do humanitarnego traktowania. Dla realizacji naszych potrzeb oddają nam one swoją uwagę, pracę, a czasem nawet życie. Utrzymanie bogatej różnorodności gatunkowej jest warunkiem przetrwania i dobrostanu ludzi. Przemysłowa hodowla zwierząt jest jednym z głównych źródeł emisji gazów cieplarnianych. Jej ograniczenie jest niezbędne ze względów klimatycznych, zdrowotnych i etycznych.

Dlatego w Sejmie będę walczyć o:

  • Zakaz hodowli zwierząt na futra.
  • Zaprzestanie polowań na ptaki.
  • Ograniczenie cierpienia zwierząt hodowlanych przez kampanie konsumenckie, informujące o realiach hodowli przemysłowej oraz promujące weganizm i ograniczenie jedzenia mięsa.
  • Zaprzestanie wykorzystywania zwierząt w cyrkach.
  • Powołanie przez Sejm urzędu Rzecznika Praw Zwierząt.
  • Wprowadzenie spójnego i obowiązkowego systemu certyfikowania produktów kosmetycznych i chemicznych nietestowanych na zwierzętach.
  • Zaostrzenie kar dla pseudohodowli psów i kotów, gdzie dobrostan zwierząt nie jest zapewniony.