Prawa kobiet

Prawa kobiet

Społeczeństwo nie może być solidarne, gdy jego połowa pozbawiona jest prawa do decydowania o własnym ciele i rodzicielstwie czy pozbawiona podstawowej opieki zdrowotnej. Kobiety mają gorsze możliwości awansu zawodowego, często niższe niż mężczyźni wynagrodzenie na tych samych stanowiskach, a zawody, w których jest większość kobiet, mają wyznaczone niskie zarobki. Samotne matki muszą upominać się o alimenty, jakby były prezentami, a nie środkami ważnymi dla wychowania i zabezpieczenia życia dziecka. Kobiety często są ofiarami agresji fizycznej i psychicznej, a protekcjonalne traktowanie kobiet widoczne jest w życiu codziennym.

Dlatego w Sejmie będę walczyć o:

  • Dostęp do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji oraz „tabletki po”.
  • Dostęp do bezpiecznego przerywania ciąży.
  • Wdrożenie i stosowanie Konwencji antyprzemocowej.
  • Skuteczne ściąganie alimentów.
  • Dostęp do darmowej procedury in vitro.
  • Prawo do bezpłatnego znieczulenia przy porodzie oraz wysokie standardy opieki okołoporodowej.
  • Pełen dostęp do badań prenatalnych.
  • Równą płacę za tę samą pracę i równe szanse rozwoju zawodowego dla kobiet.
  • Parytet na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich w instytucjach państwowych i spółkach skarbu państwa.

Silar, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons