Potrzebujemy wspólnej polityki bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej!

Potrzebujemy wspólnej polityki bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej!

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie zakresu obowiązywania Traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie, podpisanego w Paryżu dnia 19 listopada 1990 r. (druki nr 204 i 230).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dziś mija 748. dzień pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. My w Polsce dobrze wiemy, jakie widmo czyha na Wschodzie. Rosja wybrała wojenną ścieżkę i zbroi się na naszych oczach. Czy chcemy, czy nie, musimy się dostosować, bo Rosja nie akceptuje zasad współpracy zgodnej z normami prawa międzynarodowego. Dlatego decyzja o zawieszeniu traktatu jest decyzją słuszną.

Jednak to nie wystarczy. Potrzebujemy wspólnej polityki bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej. Od dekad państwa członkowskie nie mogły wypracować koncepcji Unii Europejskiej jako podmiotu bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej i to musimy zmienić. Dziś potrzebujemy europejskiej unii bezpieczeństwa. Już czas zbudować silny i spójny filar Unii Europejskiej, jakim powinna być wspólna polityka bezpieczeństwa. To taki holistyczny system bezpieczeństwa, który będzie uzupełnieniem dla ONZ (Dzwonek), OBWE i NATO. Ten system będzie chronił Europejki i Europejczyków oraz nasze wartości - równość, demokrację i prawa człowieka - ale także będzie dostosowany do współczesnych wyzwań, takich jak katastrofa klimatyczna i jej skutki. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)