Potrzebujemy samowystarczalnych energetycznie gospodarstw rolnych!

Potrzebujemy samowystarczalnych energetycznie gospodarstw rolnych!

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 3176).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Hodowla świń, owiec, kóz i koni jest działalnością o wysokich kosztach związanych z kosztami energii do ogrzania i oświetlenia budynków gospodarczych. Ta ustawa daje hodowcom możliwość ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie rolniczym, jednak jest to rozwiązanie tymczasowe, które pozwoli złagodzić obecne wzrosty cen energii, ale nie jest rozwiązaniem kompleksowym na przyszłość. A takim kompleksowym rozwiązaniem byłoby wsparcie dla gospodarstw rolnych, by były samowystarczalne energetycznie przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Aby mniejsza gmina wiejska była samowystarczalna energetycznie, wystarczą jej dwie biogazownie, cztery wiatraki i fotowoltaika.

I stąd moje pytanie: Czy planowane jest wsparcie, szczególnie dla rodzinnych gospodarstw rolnych, dla mniejszych gmin wiejskich, dla polskiej wsi, w dążeniu do samowystarczalności energetycznej? Chodzi o wsparcie w budowie mikrobiogazowni rolniczych, wiatraków, po prostu o tę samowystarczalność. (Oklaski)