Potrzebujemy reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie

Potrzebujemy reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo łowieckie (druki nr 1400 i 1606).

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Przedstawiony przez senatora Szejnfelda projekt nowelizacji Prawa łowieckiego dotyczący odszkodowań za szkody łowieckie to projekt dobry i bardzo potrzebny.

Dotychczasowe przepisy nie dawały rolnikom możliwości podważenia tego, kiedy utracą prawo do uzyskania odszkodowań w absurdalnych sytuacjach. W takiej sytuacji, gdy np. za szkody, które wyrządziły zwierzęta należące do gatunku, wobec którego proponowane zabezpieczenie i tak nie byłoby skuteczne, a także za szkody wyrządzone przez zwierzęta wchodzące na grunt rolnika innymi możliwymi drogami niż przez wybudowane ogrodzenie.

I mamy jeszcze trzecią sytuację, która jest już zupełnie niezrozumiała i irracjonalna. Chodzi o brak odszkodowania za szkody wyrządzone przez myśliwych przy polowaniu.

Proponowana przez Senat zmiana pozwoli te absurdy wyeliminować, oddając rolnikom prawo do odszkodowania za szkody łowieckie, choć nie zniweluje to niewydolności i niesprawności całego systemu odszkodowań.

Stąd pytanie do rządu: Czy możemy spodziewać się nowelizacji, nowej propozycji zmian kompleksowej reformy systemu odszkodowań za szkody łowieckie?

(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty)