Poprawki dla Wrocławia

Poprawki dla Wrocławia

Posłanka Małgorzata Tracz oraz Partia Zieloni we Wrocławiu na konferencji prasowej zaprezentowali poprawki do budżetu państwa, które pozwolą na dalsze inwestycje w transport publiczny oraz kulturę i ochronę zabytków we Wrocławiu.

Dziś Rada Miejska Wrocławia przyjmuje budżet miasta na rok 2023. Będzie to budżet kryzysowy, gdyż sytuacja finansowa miasta jest coraz trudniejsza. Wynika to z rosnącej inflacji, wysokich cen energii oraz reform podatkowych, które powodują wielomilionowe straty miasta.

Partia Zieloni we Wrocławiu postanowiła podejść do kwestii budżetowych w sposób konstruktywny. Zieloni nie chcą, aby trudności finansowe zatrzymały ważne inwestycje dla Wrocławia w zakresie transportu publicznego, ale też w zakresie remontów budynków, w których znajdują się ważne instytucje publiczne i kultury. Dlatego posłanka Małgorzata Tracz złożyła do budżetu państwa cztery ważne poprawki dla Wrocławia, których przyjęcie pozwoliłoby odciążyć budżet miasta oraz przeprowadzić inwestycje, na które normalnie musielibyśmy czekać wiele lat.

- Na najbliższym posiedzeniu Sejmu głosowany będzie budżet państwa, do którego zgłosiłam cztery poprawki dla Wrocławia. Pierwszą dotyczącą budowy tramwaju na Bartoszowice. Drugą o budowie trzech nowych przystanków kolejowych we Wrocławiu. Trzecią o remoncie Centrum Kultury Zamek na wrocławskiej Leśnicy. I czwartą o dodatkowych środkach na działanie biura Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Mam nadzieję, że wrocławscy radni PiS będą zachęcać swoich posłów i posłanki z Wrocławia do poparcia tych czterech ważnych dla naszego miasta poprawek – mówiła Małgorzata Tracz, Posłanka na Sejm RP z Wrocławia.

- Centrum Kultury Zamek na wrocławskiej Leśnicy, będące najważniejszą instytucją kultury dla dawnej dzielnicy Wrocław-Fabryczna, wymaga bardzo gruntownego remontu tarasów, podziemi oraz sal, a także dostosowania go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Te remonty wymagają finansowania i dlatego proponujemy przekazać na ten cel 10 milionów złotych z budżetu państwa, aby odciążyć w tym zakresie budżet miasta. Drugą poprawką dotycząca ochrony zabytków jest propozycja przesunięcia 2 milionów złotych na wydatki bieżące w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu. W tym roku wypowiedziane zostało porozumienie pomiędzy Wojewodą Dolnośląskim a miastem Wrocław w zakresie ochrony zabytków, co ma wpływ na dodatkowe dociążenie pracą Dolnośląskiego Konserwatora Zabytków. Tą poprawką chcemy zapewnić mu środki na zatrudnienie dodatkowych osób do podołania nowym zadaniom – mówił Robert Suligowski, współprzewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu.

- W ostatni wtorek po awarii rury z gazem na Moście Szczytnickim doszło do komunikacyjnego Armagedonu na Śródmieściu oraz Psim Polu. W tym czasie jedynym środkiem transportu, który nie stał w korku, była kolej. Dlatego proponujemy przesuniecie 21 milionów złotych na budowę trzech nowych przystanków kolejowych na linii w kierunku na Oleśnicę: Wrocław Ołbin, Wrocław Karłowice oraz Wrocław Zakrzów-Wschód. Te trzy przystanki mogą stanowić bardzo ważny element transportu publicznego dla Śródmieścia i Psiego Pola. Drugą inwestycją w transport publiczny, która naszym zdaniem potrzebuje wsparcia z budżetu państwa, jest budowa tramwaju na Bartoszowice. Jest to krótki fragment nowego torowiska, który można zbudować w krótkim czasie bez większych problemów i za stosunkowo niewielkie pieniądze – 23 miliony złotych. Taka kwotę proponujemy w czwartej poprawce do budżetu państwa na ten cel - mówił Maciej Słobodzian, sekretarz Partii Zieloni we Wrocławiu.