Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych

Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3097 i 3241).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polska wieś coraz częściej żyje w cieniu wielkich ferm przemysłowych. Mieszkańcy i mieszkanki wielu miejscowości, wielu obszarów wiejskich protestują przeciwko powstawaniu tych wielkich ferm, bo te fermy to tak naprawdę odór, hałas, zagrożenie dla środowiska, zagrożenie dla zdrowia publicznego. Te fermy to smród, to krew, to łzy zwierząt, a także upiorne sąsiedztwo dla mieszkańców tych obszarów.

Rozwiązaniem tych problemów może być wprowadzenie odpowiednich planów zagospodarowania przestrzennego, które będą sprzyjały ludziom, będą broniły ich praw. Ale to również kwestia uregulowania tego, by nowe fermy przemysłowe nie mogły powstać na obszarach, gdzie tych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie ma.

Takie poprawki złożyła posłanka Hanna Gill-Piątek. Chciałam zapytać (Dzwonek), czy ministerstwo planuje poprzeć te rozwiązania, czy planuje stanąć po stronie mieszkańców i mieszkanek, którzy nie chcą ferm przemysłowych w swoim sąsiedztwie. (Oklaski)