Po prostu polski nieład rządów Zjednoczonej Prawicy w pełnej krasie

Po prostu polski nieład rządów Zjednoczonej Prawicy w pełnej krasie

Sprawozdanie Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1947 i 1966).

Dziękuję. Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś zajmujemy się po raz kolejny łataniem dziur, które pozostawia po sobie destrukcyjna legislacja Zjednoczonej Prawicy. Łatamy dziurę, którą wybiliście w ustawie o OZE, likwidując system opustów, co doprowadziło do masowego wycofywania się z prowadzonych przez samorządy projektów parasolowych kolejnych beneficjentów. Stworzyliście gigantyczny problem dla samorządów, a przy procedowaniu poprzedniej nowelizacji był on jasno sygnalizowany - zignorowaliście to, a teraz bohatersko naprawiacie ten problem. Po prostu polski nieład rządów Zjednoczonej Prawicy w pełnej krasie. Zamiast łatania kolejnych dziur i rozwiązywania tworzonych przez was masowo problemów, należy po prostu powrócić do systemu opustów. Idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie systemu taryf gwarantowanych (Dzwonek), który jest z powodzeniem stosowany w większości krajów europejskich. Moje pytania: Czy ministerstwo planuje wprowadzić taki system? Czy wam jeszcze w ogóle zależy na rozwoju polskiej fotowoltaiki oraz oddaniu produkcji energii w ręce konsumentów? (Oklaski)