PiS po raz kolejny sięga do kieszeni samorządów!

PiS po raz kolejny sięga do kieszeni samorządów!

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych (druk nr 3188).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt o zmianie ustawy o podatku rolnym i ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych jest tak naprawdę kolejnym przykładem na to, jak pozbawia się samorządy w Polsce kolejnych wpływów z dochodów własnych. Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zdecydowany sprzeciw wobec wprowadzenia jakichkolwiek zmian w podatku rolnym bez stosownej rekompensaty utraconych na mocy tego projektu dochodów gmin. Szczególnie dla gmin wiejskich, które nie mają wysokich dochodów własnych z innych źródeł, podatek rolny jest kluczowy w kształtowaniu ich budżetu i wykonywaniu nałożonych na nie prawem zadań. Liczba tych zadań cały czas rośnie, a przez takie właśnie zmiany, jak te proponowane dziś, maleją dochody własne gmin. Już teraz gminy są obciążone 2% odpisu z podatku rolnego na izby rolnicze, a teraz chcecie dodać kolejne 1,5% na rzecz związków zawodowych rolników indywidualnych.

I tu moje pytanie do posła wnioskodawcy (Dzwonek), do posła Sachajki: Czy rozważy pan zmianę proponowaną przez Związek Gmin Wiejskich, by podatnicy sami mogli decydować, czy 2% podatku rolnego trafi do izby rolniczej, czy do związku rolników indywidualnych? (Oklaski)