Panie Rzeczniku! Dziękuję, że bronił pan praw kobiet i mniejszości

Panie Rzeczniku! Dziękuję, że bronił pan praw kobiet i mniejszości

Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2020 wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druki nr 976 i 1167).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Rzeczniku! Na wstępie chciałabym panu podziękować za blisko 6 lat pana pracy jako rzecznika praw obywatelskich. Chciałabym podziękować pana współpracownikom za 6 lat bardzo ciężkiej pracy w czasach ataków na praworządność, na prawa obywatelskie i na prawa człowieka w Polsce. Wykonywał pan przez te 6 lat pracę nie tylko rzecznika praw obywatelskich, ale także pełnomocnika ds. równego traktowania oraz rzecznika praw dziecka, bo ci formalni zbyt często milczeli.

Dziś chciałabym podziękować za to, że zajmował się pan codziennymi sprawami obywateli i obywatelek, sprawami pracowniczymi i lokatorskimi, sprawami dotyczącymi środowiska naturalnego. Dziękuję, że bronił pan praw kobiet i mniejszości. Ich prawa ta władza wielokrotnie ograniczała i łamała w ciągu tych 6 lat. Czy może pan nam dziś opowiedzieć więcej (Dzwonek) o setkach spotkań z ludźmi w miastach i miasteczkach w całej Polsce?

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

Dziękuję bardzo, pani poseł.

Poseł Małgorzata Tracz:

O codziennej pracy, której nikt...

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)