Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów

Otwieramy pole do niekontrolowanego tworzenia chlewni zamiast silosów

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane (druki nr 3178, 3178-A i 3179).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Propozycja uproszczenia budowy naziemnych silosów na materiały sypkie nie budzi żadnych wątpliwości i jest dobrym rozwiązaniem w obecnej kryzysowej sytuacji, choć spóźnionym. Obawy o nadużycia budzi jednak możliwość budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych bez zezwoleń i bez zgłoszenia. Tak sformułowane przepisy mogą pozwolić na powstawanie w nowych budynkach kurników i chlewni poza kontrolą. Proponowane powierzchnie o wielkości 150 m2 i 300 m2 są na tyle duże, by pomieścić tę uciążliwą dla ludzi i środowiska produkcję, a nawet wybudować w tym celu obok siebie kilka czy kilkanaście budynków, które utworzą fermę.

Panie Ministrze! Czy mamy gwarancję, że te nowe budynki będą magazynami zboża, a nie miejscem uciążliwej, niezgodnej z przepisami hodowli, że nie zaczną powstawać małe hodowle tworzące wspólnie niekontrolowaną fermę? Proszę o jasną odpowiedź, o odpowiedź na piśmie i o poparcie poprawek Koalicji Obywatelskiej (Dzwonek), które uściślają funkcje tych budynków.