Od 7 lat Sejm i Senat ignorują niekonstytucyjność obwodów łowieckich

Od 7 lat Sejm i Senat ignorują niekonstytucyjność obwodów łowieckich

Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druki nr 932 i 958).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! 7 lat temu Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, że dotychczasowy podział województw na obwody łowieckie narusza podstawowe prawo konstytucyjne, prawo własności. Osoby, które posiadają dany teren, nie miały wpływu na to, czy ten teren będzie, czy nie będzie znajdował się w okręgu łowieckim.

(Poseł Anna Paluch: W obwodzie.)

Nie mogły zatem zabronić myśliwym biegania po ich terenie ze strzelbami. Od 7 lat Sejm i Senat ignorują to, że utrzymywanie starego podziału na obwody łowieckie jest niekonstytucyjne. A dzisiaj pracujemy nad ustawą, która ma przedłużyć ten stan rzeczy o kolejny rok. Prawo łowieckie wymaga radykalnej przebudowy, ustawy, która będzie szanowała konstytucyjne prawa Polek i Polaków, a nie sankcjonowała przywileje myśliwych. Czy takie zmiany w Prawie łowieckim są planowane? Czy dalej będziemy udawać, że nie uchwalamy niekonstytucyjnych przepisów wprowadzających niekonstytucyjne rozwiązania (Dzwonek) 7 lat po wyroku trybunału?