Ochrona pluralizmu mediów jest podstawowym zadaniem KRRiT

Ochrona pluralizmu mediów jest podstawowym zadaniem KRRiT

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2020 roku oraz Informacja o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2020 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1245 i 1396)
Informacja o działalności Rady Mediów Narodowych w 2020 roku wraz z komisyjnym projektem uchwały (druki nr 1242 i 1397)

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Ochrona pluralizmu mediów i interesów odbiorców jest podstawowym zadaniem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Wynika to wprost z art. 213 Konstytucji, zgodnie z którym Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji.

Niestety, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wykonuje ten obowiązek w sposób wybiórczy. Najlepszym tego przykładem jest sprawa przedłużenia koncesji dla TVN24. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji swoimi działaniami może doprowadzić do likwidacji jednej z trzech głównych telewizji informacyjnych w Polsce.

Czy nie temu ma służyć ciągłe odwlekanie decyzji o przedłużeniu koncesji, czekanie z decyzją do ostatniego dnia obowiązującej koncesji?

Czy Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zamierza wykonywać w należyty sposób swoje konstytucyjne obowiązki, czy też dalej będzie od tych obowiązków uciekać?