Obwodnice są potrzebne, ale nie po trupie przyrody

Obwodnice są potrzebne, ale nie po trupie przyrody

Informacja bieżąca w sprawie realizacji rządowego "Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030".

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mieszkanki i mieszkańcy miast w Polsce czekają na obwodnice. Obwodnice są potrzebne, ale bardzo ważne jest to, żeby nie iść po trupach przyrody. Niestety, wiele z planowanych 100 obwodnic w przypadku złego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego może tak naprawdę zaszkodzić lokalnym społecznościom i przyrodzie. Takim przykładem jest obwodnica Milicza w ciągu drogi krajowej nr 15. Milicz jest sercem Doliny Baryczy. Te tereny to ostoja wielu gatunków zwierząt, ptaków -to tzw. ptasi raj. Są tam też stawy rybne. Nie znamy jeszcze dokładnego przebiegu obwodnicy Milicza, natomiast już teraz wiemy, że będzie przebiegała przez tereny Natura 2000, korytarze ekologiczne, Park Krajobrazowy Doliny Baryczy i (Dzwonek) rezerwat Stawy Milickie. Chciałabym zapytać pana ministra: Czy może pan zagwarantować, że żadna ze 100 obwodnic nie powstanie niezgodnie z unijną zasadą do no significant harm, czyli nie będzie szkodziła przyrodzie i lokalnym społecznościom? (Oklaski)