Obronimy przed wami polskie lasy

Obronimy przed wami polskie lasy

Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o poselskim projekcie uchwały w sprawie obrony polskich lasów (druki nr 3104 i 3134).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Polska przyroda od 8 lat jest atakowana przez PiS i Solidarną Polskę.

Wicemarszałek Małgorzata Gosiewska:

I pseudoekologów.

Poseł Małgorzata Tracz:

Tylko przypomnę. 8 lat to lex Szyszko - rzeź drzew w miastach. To 8 lat wycinania naszych polskich lasów przez Lasy Państwowe.

Jeśli przed kimkolwiek mamy bronić polskiej przyrody, to właśnie przed wami. I zapewniam was, że zmiany nadejdą, będziecie rozliczeni, obronimy przed wami polskie lasy, obronimy przed wami polską przyrodę. (Oklaski)

(Poseł Janusz Korwin-Mikke: Niech żyje lex Szyszko. Lex Szyszko forever.)