Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej

Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i Unii Europejskiej

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o poselskich projektach uchwał w sprawie wezwania rządu Republiki Federalnej Niemiec do natychmiastowego zaprzestania budowy gazociągu Nord Stream2, w sprawie wezwania rządów państw Unii Europejskiej, w tym szczególnie rządu Republiki Federalnej Niemiec do podjęcia pilnych działań na rzecz przerwania budowy Gazociągu Nord Stream II oraz w sprawie gazociągu Nord Stream 2 (druki nr 620, 1213, 1214 i 1255).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nord Stream 2 stanowi wielkie zagrożenie dla Polski i dla jedności Unii Europejskiej, stanowi wielkie zagrożenie dla ochrony klimatu. Projekt Nord Stream 2 uderza w bezpieczeństwo Polski i Europy, służy Kremlowi jako klin do rozbicia europejskiej solidarności, do skonfliktowania krajów Unii Europejskiej, bo słaba i skłócona Unia Europejska jest w interesie Moskwy. Nord Stream 2 jest bardzo złym projektem dla klimatu. Będzie na kolejne lata utrwalał dominację paliw kopalnych w miksie energetycznym, a przecież cała Europa zgodnie z polityką klimatyczną ma odchodzić od paliw kopalnych w stronę energii ze źródeł odnawialnych, w stronę ograniczenia emisji o 55% do 2030 r. i neutralności klimatycznej do 2050 r.

Co polski rząd (Dzwonek), prócz podejmowania uchwał, planuje zrobić w sprawie zatrzymania budowy Nord Stream 2? W Niemczech we wrześniu będą wybory. Czy polska dyplomacja rozmawia ze wszystkimi partiami w Bundestagu o Nord Stream 2, by wiedzieć, jakie mają stanowiska w tej sprawie? Chodzi o to, by nie przespać kwestii Nord Stream 2 jak sprawy Turowa. (Oklaski)