Nieobecny Panie Ministrze! Czy ma pan zamiar wsłuchać się w głos organizacji pozarządowych?

Nieobecny Panie Ministrze! Czy ma pan zamiar wsłuchać się w głos organizacji pozarządowych?

Informacja bieżąca w sprawie występowania suszy na terenie Polski.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze Środowiska, którego nie ma na tej sali podczas tej ważnej debaty! Dziś po raz kolejny rozmawiamy o suszy, suszy, która staje się już jednym z najważniejszych wyzwań, z którymi musimy się mierzyć, suszy, która zaczyna pojawiać się coraz wcześniej, z roku na rok coraz wcześniej, suszy spowodowanej kryzysem klimatycznym oraz złą gospodarką wodną i leśną w naszym kraju.

Wszyscy boimy się przede wszystkim suszy w rolnictwie, tego, jak wpłynie ona na ceny żywności, ale również na byt rolników oraz ich rodzin. Lecz susza dotyczy także lasów. Zagrożenie pożarowe w polskich lasach od wielu tygodni utrzymuje się na katastrofalnym poziomie. W ubiegłym tygodniu wszyscy z wielkim niepokojem obserwowaliśmy pracę strażaków oraz ochotników i innych służb mundurowych, ich walkę z pożarem trawiącym Biebrzański Park Narodowy. Byliśmy świadkami tego, jak szybko możemy stracić nasze narodowe dziedzictwo przyrody. Niestety taka historia może się powtórzyć również z Puszczą Białowieską, o czym alarmują przedstawiciele koalicji Kocham Puszczę w skierowanym wczoraj do ministra liście. W tym liście domagają się jak najszybszego powołania zespołu kryzysowego do spraw ochrony przeciwpożarowej Puszczy Białowieskiej oraz rekomendują cztery pilne działania, które pomogą zapobiec kolejnej tragedii.

Panie Ministrze! Nieobecny Panie Ministrze! Czy ma pan zamiar wsłuchać się w głos organizacji pozarządowych, wcielić w życie ich postulaty? Czy ma pan plan, jak zapobiec pożarom lasów? (Oklaski)

(Poseł Anna Milczanowska: 3 lata temu co innego mówiliście.)