Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!

Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!

Agresja Putina wyznacza punkt zwrotny w historii Europy i świata. Dziś już nikt nie może zaprzeczać, że dyktatura Putina nie stanowi wroga prawa międzynarodowego, wolności i pokoju. Rada Europejska musi teraz nałożyć jak najostrzejsze sankcje, które uderzą w rosyjską gospodarkę i wesprzeć Ukrainę w jej obronie.

Ponadto, istnieje pilna potrzeba zorganizowania działań humanitarnych w celu ochrony ludności ukraińskiej – zarówno poprzez pomoc w Ukrainie, jak i w Polsce. Musimy się przygotować na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, cywilów szukających schronienia przed horrorem wojny. Musimy zapewnić im schronienie i ciepło, jedzenie i picie, opiekę medyczną i psychologiczną. Musimy zapewnić każdemu dziecku, które przybędzie ze Wschodu, edukację i bezpieczeństwo. Musimy przygotować się do uruchomienia prac interwencyjnych, robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, aby dać uciekającym pracę. Jest to wielkie zadanie, które stoi przed rządem, samorządami, organizacjami społecznymi, przed nami wszystkimi.

Komisja Europejska musi szybko przedstawić pakiet legislacyjny przeciwko rosyjskiej korupcji i praniu brudnych pieniędzy w Unii Europejskiej. Rosja powinna być izolowana na arenie międzynarodowej. W najbliższej przyszłości nie mogą się tam odbywać duże międzynarodowe imprezy sportowe. Rada Europejska powinna zbadać, czy można nałożyć sankcje osobiste na byłych czołowych polityków europejskich, którzy dziś jako lobbyści Putina wspierają jego wrogą politykę wymierzoną w nasze wartości i interesy.

Jako Polska i Europa musimy zerwać ze szkodliwym uzależnieniem od Rosji w dziedzinie energetyki. To najskuteczniejszy mechanizm powstrzymania reżimu Putina, a jego kluczowym elementem powinno być radykalne przyspieszenie rozwoju energii odnawialnej. Tymczasem import paliw kopalnych z Rosji do naszego kraju wzrósł lawinowo. Podstawę naszej energetyki stanowią rosyjskie paliwa, w tym gaz, który jest przy tym coraz droższy, co wyraźnie odczuwają polscy podatnicy. Transformacja energetyczna jest dziś jedną z najważniejszych kwestii dla naszego bezpieczeństwa.

Хай живе вільна та незалежна Україна! Niech żyje wolna i niepodległa Ukraina!