Nie zmarnujmy tej szansy. Zagłosujmy za rentą wdowią!

Nie zmarnujmy tej szansy. Zagłosujmy za rentą wdowią!

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej (druk nr 3292).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Wnioskodawcy! System emerytalny w Polsce wymaga wielu zmian. W dyskusji na temat jego reformy pojawiają się kwestie emerytur pomostowych czy emerytur stażowych, których domaga się coraz więcej osób w Polsce, a PiS unika tematu, podobnie jak przez lata unikał tematu renty wdowiej. Jednym z kluczowych zadań systemu emerytalnego jest zapewnienie godnego poziomu życia emerytom i emerytkom, czyli zapewnienie godnych emerytur. W ubiegłym roku realna wartość emerytur spadła o 4,7% względem 2021 r. Rząd PiS, zamiast wziąć się za poważną reformę systemu emerytalnego, zdecydował się łatać go dodatkami w postaci trzynastej emerytury i czternastej emerytury. Nie tak dba się o godność osób na emeryturze.

Wysoka Izbo! Dzisiaj mamy szansę pomóc procedowanym projektem wdowom i wdowcom. Renta wdowia obejmie 1,5 mln osób. Przyjęcie projektu renty wdowiej to pierwszy krok ku naprawie systemu i zapewnieniu godności naszym najstarszym obywatelom i obywatelkom. Nie zmarnujmy tej szansy. Zagłosujmy za tym projektem. (Oklaski)