Młodzież jest mądra, nie da się indoktrynować!

Młodzież jest mądra, nie da się indoktrynować!

Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1812 i 1895).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Sam fakt procedowania tego legislacyjnego potwora, lex Czarnek, to skandal. Chcecie zmieniać system oświaty, a ignorujecie głos tych, którzy szkołę tworzą, czyli nauczycieli i nauczycielek, uczniów i uczennic oraz ich rodziców. Ale powiem wam jedno: mimo tych wszystkich zapędów, mimo tych waszych zapędów do totalnej kontroli nie uda się to wam. Młodzież jest mądra, nie da się indoktrynować. (Dzwonek) I obróci się to przeciwko wam. (Oklaski)