Mamy rząd koalicji 15 października!

Mamy rząd koalicji 15 października!

Rząd Premiera Donalda Tuska uzyskał właśnie wotum zaufania od 248 posłów i posłanek demokratycznej większości. Tym samym w Polsce zaczynają się długo wyczekiwane zmiany!

Bardzo ważną częścią tej zmiany musi być nowe podejście do walki ze zmianami klimatu, prawdziwa ochrona polskich lasów, rzek i powietrza oraz działania na rzecz poprawy dobrostanu zwierząt.

Potrzebujemy pilnych i głębokich zmian w Lasach Państwowych oraz w ochronie polskich rzek. Musimy stworzyć nowe parki narodowe i rezerwaty przyrody oraz w końcu wprowadzić zakaz hodowli zwierząt na futra. Tego oczekują od nas Polki i Polacy!

Jako Zieloni będziemy nowy rząd w tych zmianach i reformach wspierać. Będziemy proponować i przygotowywać rozwiązania, które pozwolą na skuteczną obronę polskiej przyrody i zwierząt.

Jednocześnie będziemy zielonym sumieniem demokratycznej większości, reprezentantami organizacji i ruchów społecznych działających na rzecz ochrony przyrody i zwierząt.

Czas działać tu i teraz. Czas na zmiany. Nie możemy zawieść!