Korzystacie z dorobku organizacji pozarządowych, którym niedawno obcinaliście finansowanie

Korzystacie z dorobku organizacji pozarządowych, którym niedawno obcinaliście finansowanie

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 279).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Cieszę się, że debatujemy dzisiaj nad projektem ustawy w tak ważnej kwestii, jak ochrona osób dotkniętych przemocą domową, poprzez ich szybką i skuteczną izolację od osób stosujących przemoc. Cieszy mnie to, że tym projektem realizujemy art. 53 konwencji stambulskiej, konwencji, którą wnioskodawcy wielokrotnie zapowiadali wypowiedzieć. Artykuł ten zobowiązał nas do przyjęcia koniecznych środków do zapewnienia ofiarom przemocy domowej możliwości wystąpienia o odpowiednie nakazy i zakazy ochronne, co też ten projekt ustawy czyni. Cieszy mnie to, że nareszcie korzystacie z dorobku organizacji kobiecych, którym jeszcze tak niedawno obcinaliście publiczne finansowanie.

O ile ten projekt jest krokiem w dobrą stronę, to mam jednak kilka pytań dotyczących obecnych działań. W tej chwili przemoc w domach nasila się ze względu na bardzo trudną sytuację, izolację i zamknięcie. W jaki sposób Policja (Dzwonek) i władze publiczne zapewniają bezpieczeństwo osobom narażonym na przemoc? Czy został stworzony system pomocy w czasie pandemii osobom narażonym na przemoc, a także czy zostały uruchomione dodatkowe linie telefoniczne, gdzie można się zgłosić po pomoc? (Oklaski)