Konieczne zmiany prawa oraz standardy dla lepszej ochrony drzew - kluczowe elementy zielonej infrastruktury

Konieczne zmiany prawa oraz standardy dla lepszej ochrony drzew - kluczowe elementy zielonej infrastruktury

Dziś z mojej inicjatywy jako przewodniczącej Parlamentarnego Zespół ds. Środowiska, Energii i Klimatu rozmawialiśmy o koniecznych zmianach prawa oraz standardów dla lepszej ochrony drzew, które są kluczowym elementy zielonej infrastruktury.

Wysłuchaliśmy głosów ekspertek i ekspertów oraz samorządowców w sprawie proponowanych zmian w ustawie o ochronie przyrody. W społeczeństwie rośnie świadomość, że drzewa odgrywają niebywałą rolę w naszym otoczeniu i doceniamy to dopiero wówczas, gdy zaczyna ich brakować. Są dobrem narodowym, co zaczynają doceniać sami mieszkańcy i mieszkanki polskich miast i wsi.

Podczas debaty Sabina Lubaczewska i Krzysztof Smolnicki z Fundacji EkoRozwoju, prowadzącej projekt Przyjaciele Drzew, przedstawili propozycje zmian prawnych. Odnieśli się do nich  przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, posłanki i posłowie, radni miejscy, w tym Przemysław Słowik i Waldemar Kamiński z Partii Zieloni oraz przedstawiciele i przedstawicielki Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu, Federacji Arborystów Polskich, Stowarzyszenia Żywica, Związku Powiatów Polskich, Miasto Jest Nasze, Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego, Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu, Zarządu Zieleni Warszawy oraz Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy.

W czasie dyskusji było mowa o wielu niezbędnych zmianach. Poczynając od potrzeby zmian w ustawowej definicji drzewa i uwzględnieniu w niej korzeni oraz korony drzewa, przez kwestię likwidacji milczącej zgody RDOŚ na wycinki drzew w pasie drogowym, po gorącą dyskusję wokół propozycji reformy nasadzeń kompensacyjnych.

Wszyscy zgadzamy się co do tego, że naszym wspólnym celem jest lepsza ochrona drzew w Polsce. Jest to zmiana, którą będziemy chcieli osiągnąć krok po kroku, różnymi drogami - sejmowymi, samorządowymi i europejskimi.

Bardzo dziękuję za udział i dyskusję na posiedzeniu oraz mam nadzieję, że to dobry początek naszej współpracy dla drzew.

Prezentacja Fundacji Ekorozwoju