Kiedy przestaniecie ulegać radykałom i prowadzić politykę zagraniczną pod ich dyktando?

Kiedy przestaniecie ulegać radykałom i prowadzić politykę zagraniczną pod ich dyktando?

Informacja bieżąca w sprawie kierunków i strategii polskiej polityki względem Unii Europejskiej, wybranych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Największym problemem polskiej polityki zagranicznej jest to, że stała się zakładniczką grupy radykałów ze Zjednoczonej Prawicy. De facto to politycy tacy jak Janusz Kowalski tutaj obecny wyznaczają kierunki polityki i strategię rządu względem polityki klimatycznej Unii Europejskiej i ośmieszają Polskę na arenie europejskiej. Przykładem jest podjęta ostatnio haniebna uchwała, która wzywa państwa europejskie do zawieszenia unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji.

Przypomnę tylko kilka faktów. Ten system to główny sposób na osiągnięcie celów klimatycznych i realizację strategii Fit for 55, która wynika z Europejskiego Zielonego Ładu, który poparł premier Morawiecki. Środki ze sprzedaży uprawnień to przychody budżetu państwa. Mówimy tu o 46 mld euro w latach 2021-2030. (Dzwonek) Te środki mają być przeznaczone na sprawiedliwą transformację, na termomodernizację, na walkę z kryzysem klimatycznym. One mogą być kołem zamachowym polskiej gospodarki, a wy te miliardy euro chcecie Polkom i Polakom zabrać, tak samo jak zabraliście środki z Krajowego Planu Odbudowy.

I tu moje pytanie do rządu: Kiedy przestaniecie ulegać radykałom i prowadzić politykę zagraniczną pod ich dyktando? Kiedy na poważnie rozpoczniecie rozmowy w Unii Europejskiej o strategii Fit for 55, o kryzysie klimatycznym? Kiedy nie będziecie tych unijnych działań blokować? (Oklaski)