Katastrofa klimatyczna jest faktem. To nie jest żadna ideologia!

Katastrofa klimatyczna jest faktem. To nie jest żadna ideologia!

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce (druki nr 234 i 249).

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Celem uchwały złożonej przez klub Koalicji Obywatelskiej jest upamiętnienie 90. rocznicy uchwalenia pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce. Ta ustawa została przyjęta 10 marca 1934 r. i była tak naprawdę zwieńczeniem ponad 1000-letniej historii, tradycji ochrony środowiska naturalnego w naszym kraju.

Uchwała ma rys historyczny, ale jednocześnie odniesienia do najważniejszych współczesnych wyzwań związanych z katastrofą klimatyczną i koniecznością ochrony środowiska naturalnego.

W treści uchwały nawiązujemy do pierwszych działań ochrony gatunków zwierząt oraz roślin podejmowanych przez polskich władców: Bolesława Chrobrego, Kazimierza Wielkiego, Władysława Jagiełłę, Zygmunta Starego czy Zygmunta III Wazę. Doceniamy także dorobek, działalność orędowników i orędowniczek ochrony przyrody dwudziestolecia międzywojennego, a także późniejszych, m.in. pani prof. Simony Kossak, co w toku prac komisji uzgodniliśmy.

To, co jest ważne, to to, że przyjęcie tej pierwszej ustawy o ochronie przyrody w Polsce w 1934 r. zapoczątkowało systemową, kompleksową ochronę przyrody, zapoczątkowało cały proces ochrony przyrody, który kontynuujemy i dzisiaj. Mamy dziewięć form ochrony przyrody. Wśród tych najważniejszych można wymienić parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe czy tereny Natura 2000. Ochroną gatunkową objęte są również rośliny, grzyby, a także ponad 400 gatunków zwierząt. I nie mam wątpliwości, że tę ochronę przyrody trzeba zwiększać.

Chciałam też odpowiedzieć na zarzuty, które pojawiały się na posiedzeniu komisji czy które przedstawił mój przedmówcy, dotyczące tego, że katastrofa klimatyczna nie istnieje. Otóż katastrofa klimatyczna jest faktem. To nie jest żadna ideologia.

(Poseł Grzegorz Braun: Brednia, brednia.)

Jak mówimy o rocznicach, to akurat dzisiaj mija równo rok od zaprezentowania ostatniego tomu szóstego raportu Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu, utworzonego przez ONZ. Wyniki tego raportu są jasne. Są takie trzy najważniejsze wnioski. Po pierwsze, globalne ocieplenie spowodował człowiek.

(Poseł Grzegorz Braun: Propagandowa brednia.)

Po drugie, zmiana klimatu postępuje i przynosi nam coraz więcej problemów.

(Poseł Roman Fritz: Bzdura.)

Po trzecie, to ostatnia chwila, by temu przeciwdziałać. Mamy jeszcze metody, by to zrobić.

(Poseł Roman Fritz: Proszę się nie kompromitować.)

To są raporty naukowe. Ten raport sporządzono na podstawie 100 tys. recenzowanych artykułów naukowych na temat zmiany klimatu. Co więcej, 99,9% (Dzwonek) publikacji recenzowanych w czasopismach naukowych odpowiedzialnością za aktualną zmianę klimatu obarcza działalność człowieka.

Tak więc ten zapis, ten ostatni akapit uchwały upamiętniającej 90. rocznicę pierwszej ustawy o ochronie przyrody jest niezwykle ważny, ponieważ adresuje najważniejsze współczesne wyzwania. (Oklaski)