Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich

Jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r. (druki nr 3233 i 3351).

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni w sprawie rządowego projektu ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Państwa Izrael o współpracy w dziedzinie wizyt studyjnych zorganizowanych grup młodzieży, podpisanej w Warszawie dnia 22 marca 2023 r.

Na wstępie chcę powiedzieć, że cieszy mnie, iż taka umowa powstała. Jest ważna dla relacji polsko-izraelskich, a szczególnie dla ich budowania pomiędzy przedstawicielami i przedstawicielkami najmłodszego pokolenia naszych narodów. Nie jest ona bez wad i szkoda, że tak długo musieliśmy na nią czekać, a problemy związane z wizytami studyjnymi młodzieży narastały latami.

W czerwcu ub.r. Izrael zawiesił wizyty studyjne młodzieży do Polski. Była to wielka szkoda dla relacji polsko-izraelskich, ale przede wszystkim dla młodych Polek i Polaków oraz młodych Izraelek i Izraelczyków, bo rzetelna edukacja na temat II wojny światowej, Holokaustu, ale także wielowiekowej wspólnej historii żydowsko-polskiej jest bardzo ważna i pomaga kształtować odpowiednie relacje między państwami.

W końcu rok po zawieszeniu wycieczek przychodzi nam pochylić się nad ratyfikacją umowy z marca, która ma zakończyć ten impas. Ta umowa, choć reguluje przebieg wizyt studyjnych, a w ich przebiegu, co bardzo ważne, uwzględnia nie tylko edukację na temat Holokaustu i II wojny światowej, ale też wiedzę o historii i kulturze Polski i Izraela, także tę współczesną, nie jest jednak idealna. W Izraelu kontrowersje wzbudza lista rekomendowanych destynacji wycieczek, na której obok wspaniałego muzeum Polin znalazły się również kontrowersyjne instytucje kultury. Na szczęście są to tylko miejsca rekomendowane. Z kolei w Polsce niektórych niepokoją ustalenia dotyczące kwestii zapewnienia bezpieczeństwa izraelskich wizyt studyjnych i choć lepsze niż do tej pory, wciąż umożliwiające w przypadku ryzyka dla bezpieczeństwa wizyty ochronę złożoną z izraelskich funkcjonariuszy z konsularnym zezwoleniem na broń i amunicją według poszczególnych krajowych przepisów prawa.

Dało się to zrobić szybciej, dało się to zrobić lepiej, ale rząd PiS wolał skupiać się na pogłębianiu konfliktów z Unią Europejską niż normalizacji relacji z innymi państwami.

Jako Klub Parlamentarny Koalicja Obywatelska - Platforma Obywatelska, Nowoczesna, Inicjatywa Polska, Zieloni poprzemy ratyfikację pomimo wad umowy, ponieważ uważamy, że jest to potrzebny krok na drodze do ocieplenia relacji polsko-izraelskich.