Jak rząd chce walczyć z suszą?

Jak rząd chce walczyć z suszą?

Pytania w sprawach bieżących. Pytanie nr 458 w sprawie działań rządu mających na celu przeciwdziałanie suszy hydrologicznej i rolniczej oraz jej skutkom.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kryzys klimatyczny jest faktem, a w ostatnich latach coraz mocniej odczuwamy jego namacalne skutki. Najlepszym przykładem są regularnie powtarzające się długotrwałe okresy suszy hydrologicznej oraz rolniczej w Polsce. W wyniku ostatnich fal upałów według mapy sporządzonej przez autorów bloga ˝Świat wody˝ na dzień 6 lipca już 262 gminy w Polsce wprowadziły zakaz używania wody do celów gospodarczych lub wystąpiły z apelami o oszczędne używanie wody. W czasie upałów w wielu gminach pojawia się również problem z bieżącym dostarczaniem wody mieszkankom i mieszkańcom, jak np. w gminie Ścinawa w ostatnich tygodniach. Najczęściej te problemy dotykają właśnie gmin wiejskich i miejsko-wiejskich. Zgodnie z danymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na dzień 6 lipca ma miejsce susza hydrologiczna na długich odcinkach Odry, Wisły, Warty, Noteci i Sanu. Na niektórych odcinkach Odra na Dolnym Śląsku niemal wyschła, a to nie jest wyjątek. W Kwisie przepływającej przez miejscowość Leśna w powiecie lubańskim głębokość wody to jedynie 10 cm. Tak właśnie wygląda kryzys klimatyczny w praktyce. I tu należy zadać pytanie: Jak rząd ma zamiar z tym kryzysem i jego skutkami w zakresie suszy hydrologicznej i rolniczej walczyć?

Panie ministrze, mam konkretne pytania. Po pierwsze: Na jakim etapie są prace nad rządowym projektem ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy? Po drugie: Czy rząd planuje wprowadzić rozwiązania przeciwdziałające suszy hydrologicznej i powodziom poprzez tworzenie naturalnych terenów zalewowych pozwalających na retencję wody? W końcu: Na jakim etapie jest realizacja kamieni milowych w KPO w ramach inwestycji w zwiększenie potencjału zrównoważonej gospodarki (Dzwonek) wodnej na obszarach wiejskich? To są te trzy kluczowe pytania. O odpowiedź na nie proszę także na piśmie. Tu i teraz musimy stawić czoła skutkom zmian klimatu, w tym suszy. Czas po prostu działać.