Jak długo jeszcze będziemy się bawić w tę ciuciubabkę?

Jak długo jeszcze będziemy się bawić w tę ciuciubabkę?

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach (druki nr 2787 i 2803).

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dziś po raz drugi w tej kadencji dyskutujemy nad terminem wejścia w życie zakazu wytwarzania, wprowadzania do obrotu i stosowania w żywieniu zwierząt na terytorium Polski pasz GMO. Debatujemy nad terminem, który od uchwalenia ustawy o paszach w 2006 r. był przesuwany już pięć razy, ostatni raz - 2 lata temu, w listopadzie 2020 r. Dziś cała dyskusja znów kręci się wokół tego, że nie jesteśmy gotowi na zakaz i nie mamy zamiennika. Mija 16 lat i dalej nie mamy zamiennika? I dalej nie jesteśmy gotowi? Czy może agrobiznes dalej nie chce zamiennika i zamiast inwestować w badania nad białkiem roślinnym, woli sprowadzać tanią paszę GMO z Ameryki Południowej (Oklaski), paszę uprawianą kosztem bioróżnorodności, wylesiania, praw człowieka i praw zwierząt? Jak długo jeszcze będziemy się bawić w tę ciuciubabkę? (Dzwonek) Jak długo będziemy co kilka lat przesuwać termin o kilka lat? Jak długo będziemy debatować, zamiast rozwijać polski program białkowy? (Oklaski)