Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

Interwencja w sprawie zanieczyszczenia rzeki Ślęzy

Interwencja poselska skierowana do Przemysław Dacy - Prezesa Wód Polskich, Pawła Ciećki - Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, Waldemara Kulaszki - Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Jacka Sutryka - Prezydenta Wrocławia w sprawie podjęcia pilnych działań w związku z okresowymi zanieczyszczeniami rzeki Ślęzy.

Do: Przemysław Daca - Prezes Wód Polskich, Paweł Ciećko - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Waldemar Kulaszka - Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Jacek Sutryk - Prezydent Wrocławia

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się o pilne działania w związku z okresowymi zanieczyszczeniami rzeki Ślęzy.

Zaniepokoiły mnie kolejne informacje od mieszkańców i mieszkanek oraz organizacji ekologicznych o problemach z czystością wody w Ślęzy w obrębie Wrocławia. Sytuacja ta występuje nie pierwszy raz w ostatnich latach i była już wielokrotnie zgłaszana do odpowiednich służb oraz nagłaśniana przez lokalne media. Zanieczyszczenia te są okresowo widoczne na różnych odcinkach rzeki, a w ostatnim czasie szczególnie przy ujściu rzeki Ślęzy do Odry. W tym roku informację o zanieczyszczeniach zgłaszali mieszkańcy Maślic i Muchoboru Wielkiego, ale problem może dotyczyć również innych miejsc we Wrocławiu.

Chciałabym, aby problem ten został należycie zbadany i wyjaśniony. Oczekuję od służb, w których obowiązku leży monitoring zanieczyszczeń oraz troska o stan wód, aby zajęły się analizą biologiczną i chemiczną zanieczyszczeń, ustaleniem źródła zanieczyszczeń oraz wyciągnięciem ewentualnych konsekwencji prawnych związanych z dokonywanym zrzutem zanieczyszczeń.

W okresie trwającej suszy oraz zwiększonej odczuwalności skutków kryzysu klimatycznego, działania chroniące wody i przyrodę są niezwykle istotne. Liczę na szybkie wyjaśnienie sprawy oraz poinformowanie mnie o efektach przeprowadzonych kontroli, analiz oraz podjętych kroków.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Wiceprezydenta Miasta Wrocławia (WSR-E.6324.2.2020.AW, L.dz. 125787)