Interwencja w sprawie wycinki drzew przy ul. Koszyckiej we Wrocławiu

Interwencja w sprawie wycinki drzew przy ul. Koszyckiej we Wrocławiu

Interwencja poselska do Ireneusza Merchela - Prezesa Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie odstąpienia od planów wycinki drzew przy ulicy Koszyckiej we Wrocławiu i zwiększenia ochrony drzew rosnących na terenach PKP.

Szanowny Panie Prezesie!

W całej Polsce PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. prowadzą wycinkę drzew w pobliżu linii kolejowych. Odbywa się to bez uwzględnienia głosu obywateli i obywatelek, którzy niejednokrotnie wyrażali swoje oburzenie tym faktem. PKP PLK S.A., będąca spółką działającą w interesie Polek i Polaków, powinna prowadzić działania odpowiedzialne, szanując wolę obywateli i samorządów.
Niestety, PKP PLK S.A. udowodniły niejednokrotnie, że rzadko ma miejsce postępowanie w zgodzie z oczekiwaniami lokalnych społeczności oraz w trosce o środowisko przyrodnicze. Za przykład może służyć masowa wycinka kilkuset drzew (głównie okazałych dębów) w miejscowości Żary (woj. lubuskie), gdzie mieszkańcy zmuszeni są do bardzo radykalnych działań mających uchronić nikomu nieprzeszkadzające i niestanowiące zagrożenia drzewa. PKP PLK S.A. działała nie tylko na szkodę przyrody, ale również walcząc z mieszkańcami, a także usuwając budki lęgowe.

Kolejnym oburzającym przykładem jest wycinka 200-letniego, słynnego dębu Karlika w Gogolinie, który w 2017 r. znalazł się na podium w konkursie Drzewo Roku. Mieszkańcy i mieszkanki już wtedy pokazali, jak są związani z tym dębem. Takich przykładów działania PKP PLK S.A. jest o wiele więcej na terenie całego kraju.

Teraz dotarła do mnie bardzo niepokojąca informacja na temat kolejnego planu wycinki przedwojennej alei drzew na obszarze Wrocławia. Z treści informacji publicznej PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych we Wrocławiu z dnia 6.04.2020 r. sygnatura IZDKOSos-4415.06.2020, udostępnionej przez grupę społeczną zajmującą się ochroną zieleni miejskiej, wynika, że PKP PLK S.A. prowadzi przygotowania do wycinki drzew we Wrocławiu, przy ul. Koszyckiej, Osiedle Krzyki-Partynice.

W związku z powyższym chciałabym zaapelować o wstrzymanie decyzji w sprawie wskazanej wycinki. Jest to fragment niezwykle cennej dla Wrocławia alei drzew - Promenady Krzyckiej (historycznej Hugo Richter Weg, która została zaprojektowana jako ciąg spacerowy wzdłuż linii kolejowej na nasypie). Szczególnie niepokojącym wydaje się fakt, że Gmina Wrocław prowadziła już wielokrotnie działania mające na celu zabezpieczenie wszystkich drzew rosnących na terenach PKP PLK S.A. wzdłuż Promenady. Podczas konsultacji dotyczącej rewitalizacji Promenady Krzyckiej mieszkańcy i mieszkanki, urzędnicy oraz projektanci wskazywali na kluczową ochronę wszystkich rosnących tam drzew.

Chciałabym uzyskać od PKP PLK S.A. informacje, w jaki sposób Państwa spółka mogłaby ochronić drzewa rosnące wzdłuż Promenady Krzyckiej? Czy PKP PLK S.A. posiada plan, jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości na terenie całego kraju oraz w jaki sposób zwiększyć ochronę drzew? Chciałabym ponadto zaapelować o zwiększenie współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami, samorządami, którym zależy na ochronie drzew, a PKP PLK S.A. Są to niezwykle istotne działania, na które PKP PLK S.A. ma bezpośredni wpływ.


Oczekuję zmiany Państwa działań oraz pragnę zapewnić, że będę dalej monitorować sprawę, wraz z mieszkańcami i mieszkankami Wrocławia, którym zależy na zachowaniu zadrzewień Promenady.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedzi: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. (ILK 4c-511-34/20), Prezes Urzędu Transportu Kolejowego (BP-WSiZ.052.6.2020.3.MT), Prezydent Wrocławia (WSR-ZL.6131.5.31.2020.GM).