Interwencja w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach

Interwencja w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach

Interwencja do Prezydent Tychów Andrzeja Dziuby w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach.

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w sprawie wycinki drzew przy placówkach edukacyjnych w Tychach. W tej sprawie zwrócili się do mnie mieszkańcy i mieszkanki Tych. Wycinki zostały przeprowadzone bez właściwego fachowego przeglądu, co zostało potwierdzone przez ekspertów związanych z Fundacją Polska Szkoła Dendrologiczna i Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-Unia.

Jednym z ekspertów był Kamil Witkoś-Gnach, arborysta, leśnik, dendrolog, współpracownik programu „Drogi dla Natury”, absolwent studiów leśnych na Uniwersytecie w Aberdeen w Wielkiej Brytanii oraz licznych kursów specjalistycznych związanych z diagnostyką drzew, prowadzonych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii, współautor i redaktor artykułów i publikacji na temat drzew w otoczeniu ludzi, członek Polskiego Towarzystwa Dendrologicznego i brytyjskiego Towarzystwa Arborystycznego.

Cytuję jego opinię (przekazaną do wiadomości Urzędu Miasta Tychy) na temat tego przeglądu: „Na podstawie inwentaryzacji ze szkół moim zdaniem wiele drzew zostało bezpodstawnie uznane za zagrażające i wskazane do usunięcia. W tekście nie ma uzasadnień dla wycinki. To co widzę na drzewach nie wskazuje, że wycinka jest rozwiązaniem zasadnym. Wiele cech jest niepoprawnie ocenionych. (...) Rozwiązanie – trzeba na nowo ocenić wszystkie drzewa przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami”.

Po protestach społecznych Urząd Miasta Tychy zlecił wykonanie  drugiego przeglądu, weryfikacyjnego panu Piotrowi Niedbałowi, który był autorem pierwszej wadliwej ekspertyzy.

O nierzetelności zleconej przez miasto ekspertyzy może świadczyć na przykład fakt, że na terenie Przedszkola nr 11 między 12 listopada a 4 grudnia 2020 roku wycięto klon zwyczajny. Pan Niedbał, w drugim przeglądzie wykonanym na przełomie roku 2020 i 2021 (czyli już po usunięciu wspomnianego klonu), napisał o tym drzewie: „Pierśnica 185 cm. Drzewo do dalszej obserwacji. Obecność zgnilizny białej w pniu. Zaleca się zdjęcie posuszu gałęziowego”. Czyli zbadał i ocenił drzewo, które już nie istniało!

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez dyrektorów i dyrektorki placówek edukacyjnych do tej pory wycięto co najmniej 19 drzew spośród tych, które miały być zachowane według wskazań przeglądu weryfikacyjnego. Świadczy to o całkowitym braku rzetelności przeglądu.

Jakie kroki podjął lub planuje podjąć urząd w związku z nierzetelnie wykonanym raportem pana Niedbały?

Zwracam się do Pana o zlecenie wykonania rzetelnej ekspertyzy całego drzewostanu, ratowanie niewyciętych drzew oraz zlecenie właściwej rekompensaty przyrodniczej.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz