Interwencja poselska w sprawie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Interwencja poselska w sprawie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Interwencja poselska do Pana Tadeusza Krzakowskiego, Prezydenta Miasta Legnicy w sprawie wypowiedzenia umowy o współfinansowaniu Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Szanowny Panie Prezydencie,

z wielkim zaniepokojeniem przyjęłam informację o Pana decyzji o wypowiedzeniu umowy ws. współfinansowania Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

W lakonicznym piśmie, które do sekretariatu zarządu Województwa Dolnośląskiego wpłynęło w ostatnim możliwym terminie, tj. 30.06.2022 roku, nie pada ani jedno słowo wytłumaczenia, dlaczego legnicki magistrat zdecydował o zerwaniu podpisanej w 2009 roku umowy o współfinansowaniu jednej z najważniejszych scen teatralnych w naszym województwie. W piśmie sygnowanym przez Pana nie pada ani jeden merytoryczny argument, który tłumaczyłby tę nagłą i niezrozumiałą decyzję, która w efekcie może już w końcu tego roku sparaliżować tę placówkę.

Pańska decyzja oznacza, że od 1 stycznia 2023 roku funkcjonowanie nagradzanego w Polsce i na świecie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej będzie niemożliwe. Już teraz ta jedna z najsłynniejszych dolnośląskich instytucji kultury boryka się z problemami finansowymi. Wybitne aktorki i aktorzy grający na jego deskach są bardzo słabo opłacani, a związany z podwyżkami cen energii nagły wzrost kosztów utrzymania budynku nie został ujęty w budżecie. Pańska decyzja stawia więc pod znakiem zapytania kształt całego nadchodzącego sezonu artystycznego.

Teatr im. Heleny Modrzejewskiej nie jest i nigdy nie powinien być teatrem impresaryjnym. Jego wizytówką jest zespół aktorski, wizjonerski dyrektor i repertuar. To nie sala do wynajęcia. To instytucja wpisana w życie Legnicy, komentująca historię miasta, nawiązująca dialog z jej mieszkankami i mieszkańcami. To „teatr, który się wtrąca”. Produkcje takie jak „Ballada o Zakaczawiu” czy „Wschody i Zachody Miasta” to spektakle budujące tożsamość Legnicy, pomagający zrozumieć legniczankom i legniczanom skomplikowaną historię ich miasta i całego regionu. Takie zaangażowane społecznie produkcje można realizować tylko w niezależnym finansowo, wspieranym przez samorząd lub ministerstwo teatrze. Wszelkie próby szukania innych źródeł finansowania, w tym środków prywatnych, na zawsze zmienią charakter tej znanej w całej Polsce instytucji.

W moich oczach Pańska decyzja to wyraz braku zrozumienia dla roli Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w życiu zarządzanego przez Pana miasta oraz braku dialogu z jego zespołem i publicznością. To również symptom bardzo niebezpiecznej dla byłych miast wojewódzkich polityki prowincjonalizacji mniejszych ośrodków miejskich, odbierania ich mieszkankom i mieszkańcom prawa do dostępu do wysokiej kultury.

Tak, kultura to koszt. Tak, prowadzenie teatru jest dla budżetu każdego miasta obciążeniem. Jednak korzyści płynące z obecności instytucji takich jak Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy są nie do przecenienia.

Dlatego jako posłanka wybrana z Dolnego Śląska na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pana z interwencją o zmianę decyzji w zakresie wypowiedzeniu umowy ws. współfinansowania Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy.

Jestem przekonana, że nam wszystkim zależy na tym, aby Teatr im. Heleny Modrzejewskiej dalej był najlepszą wizytówką i dumą Legnicy oraz Dolnego Śląska jako jedna z flagowych instytucji kultury.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Marek Śliwecki, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons