Interwencja w sprawie pola golfowego w Jeleniej Górze/Cieplicach

Interwencja w sprawie pola golfowego w Jeleniej Górze/Cieplicach

Interwencja poselska skierowana do Jerzego Łużniaka - Prezydenta Jeleniej Góry oraz Wojciecha Rejmana - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu w sprawie budowy pola golfowego w Jeleniej Górze/Cieplicach.

Do: Jerzy Łużniak - Prezydent Jeleniej Góry, Wojciech Rejman - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), na prośbę mieszkanek i mieszkańców Jeleniej Góry, Cieplic i okolic zwracam się z interwencją dotyczącą budowy ogromnego pola golfowego
o pow. 90 ha na terenach należących do obszaru chronionego Natura 2000 pn. Stawy Sobieszowskie.

Na tym obszarze znajduje się suchy zbiornik przeciwpowodziowy, stawy, zlewiska 2 rzek (Podgórna i Wrzosówka). W miejscu zbiegu rzek rośnie naturalny las łęgowy, są pozostałości starych wałów po stawach hodowlanych, obsadzone starymi dębami (aleja pomników przyrody). Na dnie zbiornika przeciwpowodziowego znajdują się pola uprawne i łąki, bardzo istotne ze względu na potrzeby zwierząt żyjących w lasach. Pole golfowe, szczególnie o takiej powierzchni, to infrastruktura, która wyklucza się z założeniami obszarów przyrodniczych Natura 2000 i nie pozwala zapewnić spokoju zwierzętom. Likwidacja tak dużej ilości zieleni przy zostawieniu krótko wystrzyżonego trawnika, pozbawia uzdrowiskowe Cieplice "zielonych płuc". A Cieplice
i tak w obecnej chwili borykają się z zanieczyszczeniem powietrza.

Niepokojąca jest również zmiana funkcjonalności tego terenu. Obecnie jest to duży teren chroniący Cieplice przed powodzią. Pole golfowe to zwiększona obecność ludzi wokół zbiornika, częste koszenie trawy, stałe nawadnianie, organizowanie imprez i turniejów. To także ograniczenie dostępu do tych terenów okolicznej ludności i kuracjuszom, korzystającym z przestrzeni zielonej na spacery i czynny wypoczynek (np. bieganie). Letnie upały nie będą już łagodzone przez duże połacia leśne i niekoszone łąki. Dla osób starszych, mieszkanek i mieszkańców, to ogromny dyskomfort.

Zwracam się z pytaniem: na jakim etapie jest wydawanie decyzji odnośnie planowanej inwestycji?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WPN.072.1.2020.BP)