Interwencja w sprawie otwarcia przejść granicznych dla pracowników transgranicznych

Interwencja w sprawie otwarcia przejść granicznych dla pracowników transgranicznych

Interwencja poselska skierowana do Mateusza Morawieckiego - Prezesa Rady Ministrów, Łukasza Szumowskiego - Ministra Zdrowia oraz Mariusza Kamińskiego - Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie otwarcia większej ilości przejść granicznych dla ruchu pracowników transgranicznych i zniesienia dla tych pracowników obowiązku kwarantanny.

Do: Mateusz Morawiecki - Prezes Rady Ministrów, Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia, Mariusz Kamiński - Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się o otwarcie większej ilości przejść granicznych dla ruchu pracowników transgranicznych. Decyzja o zamknięciu granic pozbawiła wielu mieszkańców z dnia na dzień możliwości wykonywania pracy. Polacy od lat przemieszczają się codziennie do krajów sąsiednich i są pracownikami wielu firm w Czechach i w Niemczech.

W celu umożliwienia wznowienia pracy niezbędne są zmiany istniejących obostrzeń:

• zmiana przepisów o kwarantannie dla pracowników transgranicznych,

• zwiększenie ilości dostępnych przejść granicznych.

„Odmrożenie" polskiej gospodarki winno obejmować jak najszybciej możliwość pracy obywateli polskich w przedsiębiorstwach po czeskiej i niemieckiej stronie granicy. Problem jest bardzo poważny, z miejscowości Zgorzelec, Bolesławiec, Lubań czy Lwówek około 12 600 osób pracuje w Saksonii i Republice Czeskiej. Ponadto z samego Powiatu Kłodzkiego pracuje w Czechach około 4 tysiące osób. Dotyczy to między innymi firm: Skoda, Hella Autotechnik, Simoldes plasticos, Formplast, Bravo, AVX, Magna Automotiv czy OMB. Dojazd wyłącznie przez udostępniane przejście w Kudowie-Zdroju uniemożliwia podjęcie pracy w firmach znajdujących się na południe od ziemi kłodzkiej, ponieważ oznacza to dojazd nawet do 150 km po drogach górskich. Dlatego niezbędne jest otwarcie dodatkowych przejść granicznych, jak w tym przypadku przejścia Boboszów (Lichkov).

Utrzymanie przepisu o dwóch tygodniach kwarantanny uniemożliwia jakąkolwiek pracę, nawet gdy otwarte zostaną ponownie wyznaczone przejścia. Jak często musieliby pracownicy poddawać się tej kwarantannie, co dwa tygodnie? Czyli dwa dni pracy w miesiącu? W rejonach przygranicznych czeskich i niemieckich nie ma obecnie większej liczby zakażeń niż po polskiej stronie, dlatego zniesienie obowiązku kwarantanny nie przysporzy zwiększonej liczby zachorowań. Pozostają one przecież na podobnym poziomie.

Brak pracy dla pracowników zamieszkałych w terenach przygranicznych nie będzie korzystny dla polskiej gospodarki.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedzi: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia (DSZ.050.74.2020.JP), Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (BMP-0715-2-21/2020/MJ).