Interwencja w sprawie budowy na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu

Interwencja w sprawie budowy na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu

Interwencja poselska skierowana do Rafała Gronicza - Burmistrza Zgorzelca oraz Krzysztofa Kurka - Kierownika Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków w sprawie budowy domków jednorodzinnych na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag VIII A w Zgorzelcu.

Do: Rafał Gronicz - Burmistrz Zgorzelca, Krzysztof Kurek - Kierownik Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.) podejmuję interwencję przeciwko planom wybudowania osiedla domków jednorodzinnych na terenie byłego obozu zagłady Stalag VIII A w Zgorzelcu.

Obóz Stalag VIII A był na początku budowany przez polskich jeńców z 1939 roku. Był wielokrotnie rozbudowywany, przebywało tam jednocześnie blisko 50 tysięcy jeńców: Polaków, Belgów, Francuzów, Jugosłowian, jeńców radzieckich, Anglików, Nowozelandczyków, Australijczyków, Południowoafrykańczyków, Włochów, Słowaków i Amerykanów. W 1944 do obozu przybyli żołnierze Powstania Warszawskiego. Brak pełnych danych dotyczących liczby ofiar, szacuje się, że zginęło tam około 12 tysięcy żołnierzy radzieckich i 500 jeńców włoskich.

Na terenie tym znajduje się Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kultura MEETINGPOINT MUSIC MESSIAEN Zgorzelec-Görlitz, które stało się miejscem pamięci, refleksji i spotkań dla rodzin byłych jeńców z wielu krajów, a także turystów i miłośników muzyki Oliviera Messiaena, byłego jeńca Stalagu VIII A. Ten francuski kompozytor, jako jeniec wojenny, skomponował w Stalagu VIII A „Kwartet na koniec czasu”. Tam również, w baraku 27B, 15 stycznia 1941 roku w obecności około 400 jeńców i strażników odbyło się jego prawykonanie. „Kwartet” jest dzisiaj jednym z najczęściej wykonywanych utworów muzyki kameralnej XX wieku.

Teren byłego obozu jest obecnie traktowany przez mieszkańców Zgorzelca jako teren rekreacyjny, na którym niedawno odkryto resztki zabudowań obozu i zbiorową mogiłę jeńców obozu i Żydów z obozu w Görlitz.

Decyzja władz miasta jest absolutnie nieakceptowalna, gdyż pochowani są tam ludzie zasługujący na nasz szacunek i pamięć. Teren ten powinien zostać Miejscem Pamięci Narodowej i jako teren zielony być chroniony przez władze miasta.

Można połączyć przeszłość z przyszłością i zagospodarować tereny zielone z zachowaniem pamięci o tych, którzy tam spoczywają.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedzi: Dolnośląskiego Urzędu Ochrony Zabytków (JG/Arch.510.1.2021.TW, WUOZ.142.1.2021.DG), Burmistrza Miasta Zgorzelec (WM.033.2.2021, WGN.6871.2.2021, WM.033.2.2021).