Interwencja w sprawie krytycznej sytuacji szpitala w Strzelinie

Interwencja w sprawie krytycznej sytuacji szpitala w Strzelinie

Interwencja poselska do Łukasza Szumowskiego - Ministra Zdrowia w sprawie krytycznej sytuacji finansowej szpitala w Strzelinie.

Do: Łukasz Szumowski - Minister Zdrowia

Szanowny Panie Ministrze!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Pana na prośbę Starostwa Powiatowego w Strzelinie w sprawie krytycznej sytuacji finansowej w szpitalu Strzelińskie Centrum Medyczne sp. z o.o. W aktualnej sytuacji walki z epidemią koronawirusa należy podjąć natychmiastowe działania do ratowania szpitala, którego funkcjonowanie jest kluczowe dla bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Strzelińskiego.

O trudnej sytuacji szpitala władze miasta informowały już nawet Pana Prezydenta RP oraz Pana Premiera RP. Przyczyn zaistniałej sytuacji należy upatrywać w sposobie finansowania szpitali, który jest oparty na różnego rodzaju wskaźnikach historycznych (odniesienia do roku 2015), a nie na rzeczywistych potrzebach i sprawiedliwym podziale publicznych pieniędzy.

Za wiedzą i zgodą Narodowego Funduszu Zdrowia (oddział we Wrocławiu) podjęto działania, które miały zwiększyć ryczałt szpitalny, w co zostały również zaangażowane środki finansowe powiatu strzelińskiego. Niestety z niezrozumiałych powodów Dolnośląski Narodowy Fundusz Zdrowia się z nich wycofał, po przeprowadzeniu części odbiorów z udziałem przedstawicieli DNFZ. W związku z trudną sytuacją finansową i obowiązującym prawem Zarząd Spółki złożył wniosek o upadłość.

W pełni popieram apel Starosty Powiatu Strzelińskiego pana Marka Czerwińskiego
o natychmiastową pomoc i bardzo proszę o podjęcie działań w tej sprawie.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz