Interwencja w sprawie kanalizacji w Praczach Odrzańskich

Interwencja w sprawie kanalizacji w Praczach Odrzańskich

Interwencja poselska skierowana do Witolda Ziomka - Prezesa Zarządu MPWiK S.A. oraz Tomasza Krzeszowca - Dyrektora Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa we Wrocławiu w sprawie ustalenia kompetencji wyżej wymienionych instytucji dotyczących sytuacji ścieków ścieków i kanalizacji w Praczach Odrzańskich przy ul. Brodzkiej 169.

Do: Witold Ziomek - Prezes Zarządu MPWiK S.A., Tomasz Krzeszowiec - Dyrektor Oddziału Terenowego KOWR we Wrocławiu

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), interweniuję, na prośbę jednej z mieszkanek Pracz Odrzańskich w sprawie częstych wycieków ścieków z zatkanych studzienek kanalizacyjnych.

Mieszkańcy posesji przy ul. Brodzkiej 169 nie mogą uzyskać rozwiązania tego powtarzającego się problemu. MPWiK pobiera opłaty za ścieki, ale w razie awarii mieszkańcy pozostawieni są sami sobie, bo studzienki kanalizacyjne należą do KOWR.

Częste wycieki z kanalizacji grożą zatruciem środowiska i dyskomfortem mieszkańców (odór).

Zwracam się z prośbą o podjęcie pilnych działań odnośnie aktualnej awarii
oraz o ustalenie między obiema instytucjami takiego zakresu kompetencji, który pozwoliłby na stałe rozwiązać problem i nie narażał więcej środowiska na skażenie, a mieszkańców na odrażające zapachy.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz