Interwencja w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku

Interwencja w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku

Interwencja poselska skierowana do Jarosława Obremskiego - Wojewody Dolnośląskiego w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku.

Do: Jarosław Obremski - Wojewoda Dolnośląski

Szanowny Panie Wojewodo!

Działając na podstawie art. 19 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku.

Wielu mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska zatroskanych stanem przyrody naszego województwa chciałoby się dowiedzieć, jak wygląda działalność organów, których zadaniem jest ochrona lasów, zwierzyny i zasobów przyrodniczych.

W związku z tym proszę o podanie informacji dotyczących Państwowej Straży Łowieckiej oraz dokonanych przez nią interwencji: ilość nałożonych mandatów, ilość wniosków złożonych do sądu oraz ilość zatrzymań sprawców przestępstw, w tym sprawców wykroczeń przyłapanych na gorącym uczynku, w rozbiciu na lata 2018, 2019 i 2020.

Proszę także o podanie danych dotyczących działalności Państwowej Straży Łowieckiej na Dolnym Śląsku w latach 2018, 2019 i 2020 w zakresie:

- ochrony zwierzyny,

- zwalczania kłusownictwa i szkodnictw łowieckiego,

- zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie łowiectwa,

- kontroli legalności skupu i obrotu zwierzyną i drzewem,

- działań na rzecz zwalczania ASF .

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz

Załącznik:

  1. Odpowiedź Wojewody Dolnośląskiego (BW-OP.140.2.2020.GK)