Interwencja w sprawie działalności Straży Leśnej na Dolnym Śląsku

Interwencja w sprawie działalności Straży Leśnej na Dolnym Śląsku

Interwencja poselska skierowana do Arkadiusza Wojciechowicza - Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu w sprawie działalności Straży Leśnej na Dolnym Śląsku.

Do: Arkadiusz Wojciechowicz - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu

Szanowny Panie!

Działając na podstawie art. 19 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i  senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską w sprawie  działalności Straży Leśnej na Dolnym Śląsku.

Wielu mieszkańców i mieszkanek Dolnego Śląska zatroskanych stanem przyrody naszego  województwa chciałoby się dowiedzieć, jak wygląda działalność organów, których zadaniem jest  ochrona lasów, zwierzyny i zasobów przyrodniczych.

W związku z tym proszę o podanie informacji dotyczących Straży Leśnej oraz dokonanych  przez nią interwencji: ilość nałożonych mandatów, ilość wniosków złożonych do sądu oraz ilość  zatrzymań sprawców przestępstw, w tym sprawców wykroczeń przyłapanych na gorącym  uczynku, w rozbiciu na lata 2018, 2019 i 2020.

Proszę także o podanie danych dotyczących działalności Straży Leśnej na Dolnym Śląsku w latach 2018, 2019 i 2020 w zakresie:

- zwalczania kłusownictwa,

- przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,

- kontroli legalności dokonywania połowu ryb,

- przeciwdziałania zaśmiecaniu terenów leśnych itd.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz