Interwencja w sprawie budowy pomnika w Katowicach ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19

Interwencja w sprawie budowy pomnika w Katowicach ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19

Interwencja poselska skierowana do Marcina Krupy - Prezydenta Katowic w sprawie budowy pomnika poświęconego ofiarom deportacji do ZSRR w 1945 r. ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19.

Szanowny Panie Prezydencie!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu  posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), w imieniu mieszkańców i mieszkanek  Katowic zwracam się z interwencją poselską w sprawie odstąpienia od decyzji budowy  pomnika poświęconego ofiarom deportacji do ZSRR w 1945 r., z funduszu przeznaczonego na  walkę z COVID-19.

Otrzymałam bulwersującą wiadomość od mieszkańców i mieszkanek Katowic o pomyśle wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na walkę z COVID-19 na  budowę pomnika. W czasach, gdy pandemia przybiera na sile, a liczba zakażonych rośnie,  włodarze Katowic podejmują niezrozumiałą społecznie, wręcz niedorzeczną, decyzję, która  podważa zaufanie do przedstawicieli samorządów czyli instytucji, która z założenia powinna  być szczególnie blisko obywateli i obywatelek.

Środki przekazane przez rząd w ramach rządowego Funduszu COVID-19 można wykorzystać na "bliskie ludziom inwestycje, budowę żłobków, przedszkoli czy drogi lub prace  społeczne – a także inne niezbędne lokalnie działania". Budowa pomnika nie należy to tych  działań.

Codziennie notujemy nowe rekordy zachorowań. W ciągu jednego dnia (22 października 2020 r.) w województwie śląskim zanotowano 1168 przypadków zakażenia  koronawirusem. Podczas gdy na Śląsku i w całej Polsce rozgrywają się ludzkie tragedie, władze  Katowic postanawiają stawiać pomniki. Takie postępowanie nosi znamiona absurdu.

Potrzebny jest sprzęt medyczny, miejsca w szpitalach, środki transportu i ochrony osobistej, konieczne są także szkolenia dla personelu. Pomniki w żaden sposób nie pomogą  zakażonym ludziom.

Te 7 mln złotych należy przeznaczyć na bardziej pilne cele.  Tak jak mieszkanki i mieszkańcy Katowic uważam, że budowę pomnika należy  zostawić na lepsze czasy, a pieniądze wydać zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli na walkę z  pandemią COVID-19 w Katowicach.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz