Interwencja poselska w sprawie wycinki Lasu Mrozowskiego

Interwencja poselska w sprawie wycinki Lasu Mrozowskiego

Interwencja poselska do p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia Tomasz Międzyrzeckiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu Wojciecha Rejmana w sprawie wycinki Lasu Mrozowskiego.

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Państwa z interwencją poselską w związku z wycinką drzew w Lesie Mrozowskim.

Na wniosek mieszkanek i mieszkańców Gminy Miękinia, Aglomeracji Wrocławskiej oraz okolicznych miejscowości zwracam się z prośbą o zmniejszenie wycinki drzew na terenie lasu położonego pomiędzy miejscowościami Brzezina, Brzezinka Średzka, Wilkostów, Wojnowice, Mrozów, Żurawiniec w Gminie Miękinia, w ramach Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwo Miękinia na lata 2022-2031. Mieszkańcy i mieszkanki są szczególnie poruszeni całkowitą wycinką drzew w pododdziale 71a, która miała miejsce w drugiej połowie lutego br. Zniszczyła ona dotychczasowe walory krajobrazowe tego obszaru, których odtworzenie nie nastąpi podczas życia obecnych mieszkańców i mieszkanek, co oznacza, że nie będą mogli oni w pełni korzystać z funkcji społecznej i ochronnej lasu.

Ponadto wycinki zaplanowane w ramach obecnego PULu dla Nadleśnictwa Miękinia oznaczają zniknięcie dużych połaci leśnych na terenach, które pełnią bardzo ważną rolę społeczną, rekreacyjną i turystyczną dla mieszkańców wyżej wymienionych miejscowości oraz osób przyjezdnych z Aglomeracji Wrocławskiej i Województwa Dolnośląskiego, szukających wypoczynku i możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego.

W lesie wytyczone są szlaki turystyczne piesze i rowerowe oraz Droga Św. Jakuba. Znajduje się tam również szlak prowadzący do atrakcyjnego turystycznie historycznego Zamku na Wodzie w Wojnowicach. Z lasu korzystają wszystkie grupy wiekowe, chodząc na spacery i wycieczki, bądź uprawiając różne sporty i aktywności umożliwiające rekonwalescencję i poprawę zdrowia. Jest on również popularny wśród grzybiarzy. Bardzo ważnym aspektem dla mieszkańców jest również funkcja komunikacyjna lasu umożliwiająca przemieszczanie się między miejscowościami.

Przyłączam się do głosu mieszkańców i mieszkanek, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu i ochronie otaczających ich lasów i nie zgadzają się na wielkopowierzchniowe wycinki i niszczenie lasów jako naszego wspólnego dobra oraz miejsca odpoczynku i regeneracji.

Petycję w tej sprawie podpisało już ponad 3700 osób: https://www.naszademokracja.pl/petitions/ratujmy-las-mrozowski

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź p.o. Nadleśniczego Nadleśnictwa Miękinia Tomasz Międzyrzeckiego