Interwencja poselska w sprawie ustanowienia ograniczeń sprzedaży alkoholu

Interwencja poselska w sprawie ustanowienia ograniczeń sprzedaży alkoholu

Interwencja poselska do Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka oraz radnych Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustanowienia ograniczeń sprzedaży alkoholu.

Szanowny Panie Prezydencie! Szanowne Panie i Panowie Radni!

Rady Osiedli Leśnica, Gajowice i Nadodrze wystąpiły do Rady Miejskiej Wrocławia o ustanowienie ograniczeń ws. sprzedaży alkoholu w porze nocnej oraz w zakresie limity liczby punktów sprzedaży. Rady Osiedli popierają swoje wnioski obiektywnym nasilaniem się niepokojących zjawisk: nadużywania spożycia alkoholu, dewastacji przestrzeni publicznej, naruszania porządku i ciszy nocnej, zaśmiecenia przestrzeni publicznej, wzrostu niepokoju związanego z przemieszczaniem się wieczorami po osiedlach, w szczególności przez kobiety – brakiem poczucia bezpieczeństwa. Na to nakładają się również kradzieże.

Te zjawiska wiążą się z poczuciem bezkarności sprawców.

W dniu 28.02.2023 r. odbyło się posiedzenie Komisji ds. Polityki Senioralnej, Zdrowia i Bezpieczeństwa Rady Miejskiej Wrocławia, podczas którego przedstawiciele Straży Miejskiej, Policji i Wydziału Zdrowia UM przedstawili dane. Za bardzo niepokojący uznaję wzrost odnotowanych wykroczeń – przykładowo na Leśnicy rok do roku to 15%, a na Nadodrzu aż 36%!!! Dane odzwierciedlają subiektywne odczucia społeczności osiedli i radnych osiedlowych.

Jednocześnie przedstawiciel Straży Miejskiej wskazał, że de facto straż miejska pełni służbę głównie w godzinach dziennych, tj. od 6:00 – 22:00, w godzinach nocnych funkcjonują wyłącznie nieliczne patrole interwencyjne. Natomiast zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu wskazał, że władze Wrocławia zdecydowały się obciąć środki na tzw. Służbę ponadnormatywną. To spowoduje od 01.03.2023 r. drastyczny spadek fizycznej prezencji Policji na wrocławskich ulicach mimo zwiększenia przez Komendanta Miejskiego Policji liczby etatów na komisariatach.

Mając to wszystko na uwadze, apeluję do Pana Prezydenta i Radnych Miejskich o:

  1. Wsłuchanie się w głos radnych osiedlowych, którzy są najbliżej swoich osiedli i uczynienie zadość ich wnioskom;
  2. Przywrócenie środków dla Policji na służbę ponadnormatywną;
  3. Dofinansowanie Straży Miejskiej w celu uzupełnienia braków kadrowych;
  4. Przekierowanie większej liczby strażników miejskich do osiedlowej służby patrolowej.

Jestem przekonana, że bezpieczeństwo wrocławianek i wrocławian powinno stać na górze listy priorytetów władz Wrocławia, a odnotowany znaczny wzrost liczby wykroczeń to sygnał ostrzegawczy dla Państwa i powód do pilnego wdrożenia działań zaradczych.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia Sergiusza Kmiecika

Odpowiedź Wiceprezydenta Wrocławia Bartłomieja Ciążyńskiego