Interwencja poselska w sprawie odwoływanych kursów pociągów Polregio na obszarze województwa dolnośląskiego

Interwencja poselska w sprawie odwoływanych kursów pociągów Polregio na obszarze województwa dolnośląskiego

Interwencja poselska do Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego w sprawie odwoływanych kursów pociągów Polregio na obszarze województwa dolnośląskiego.

Szanowny Panie Marszałku!

Działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją w związku z masowo odwoływanymi kursami pociągów Polregio na obszarze województwa dolnośląskiego.

Transport kolejowy w naszym województwie pełni rolę kluczową. To właśnie korzystając z tego środka transportu, wiele dolnoślązaczek i dolnoślązaków dojeżdża codziennie do szkoły, pracy, sklepu czy ośrodka zdrowia. Transport kolejowy jest również szczególnie ważny dla aglomeracji wrocławskiej i przez lata wszyscy zachęcaliśmy mieszkanki i mieszkańców do korzystania z transportu zbiorowego. Zachęty przynoszą realny skutek: tylko w maju z pociągów Kolei Dolnośląskich skorzystało 1,48 mln pasażerek i pasażerów.

Transport zbiorowy musi być atrakcyjny dla osób podróżujących. Ta atrakcyjność to nie tylko cena i stosunek ceny do jakości usługi przewozowej, ale także pewność przejazdu, czyli świadomość, że pociąg przyjedzie i odjedzie o czasie, że przejazd będzie trwał tyle, ile deklaruje przewoźnik, że rozkład nie będzie zmieniał się z dnia na dzień.

Od wielu dni obserwujemy bulwersującą sytuację w związku z masowo odwoływanymi kursami pociągów Polregio. To nie tylko setki składów, które nie wyjechały na trasę, ale też dramat tysięcy mieszkanek i mieszkańców naszego województwa, którzy nie mają możliwości dojazdu do okolicznych miejscowości czy też do stolicy województwa. Trasy z Wrocławia do Kluczborka czy Lublińca zyskały wśród pasażerów miano “tras-widmo”, bowiem mało kto widział składy, które miałyby je obsługiwać. W tym roku odwołanych zostało już ponad 1500 połączeń. Częste są również opóźnienia, które utrudniają przejazd choćby do pracy.

Bardzo doceniam niedawną interwencję Pana Marszałka i powierzenie obsługi części połączeń na Linii Nadodrzańskiej Kolejom Dolnośląskim. Jednak w dalszym ciągu około kilku procent połączeń powinna obsługiwać Spółka Polregio. Dlatego na podstawie Ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora w trybie interwencji poselskiej proszę Pana Marszałka o odpowiedź na poniższe pytania:

  1. Jaki jest szacowany wymiar kar finansowych, które Samorząd Województwa może wymierzyć Spółce Polregio w związku z niezrealizowanymi połączeniami na dzień 9 sierpnia 2022 roku?
  2. Czy trwają rozmowy ze Spółką Polregio nad uruchomieniem zastępczej komunikacji autobusowej bądź wynajmem taboru? Z komunikatów, które Spółka przesłała mediom, wynika, że zmaga się ona z brakami taborowymi, które uniemożliwiają wywiązanie się z umowy.
  3. Czy w związku z niewywiązywaniem się z umowy przewozowej, Samorząd Województwa rozważa wypowiedzenie przedmiotowej umowy?
  4. Czy Koleje Dolnośląskie są w stanie przejąć obsługę połączeń, które powinna obsługiwać Spółka Polregio? Pytanie to dotyczy możliwości formalno-prawnych, jak i taborowych.
  5. Czy możliwe jest podniesienie wysokości kar finansowych z tytułu niewykonanych połączeń, np. w formie aneksu do umowy przewozowej?

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego


Ficek, CC BY 2.5 PL, via Wikimedia Commons