Interwencja poselska w sprawie odstąpienia od planów dalszej wycinki drzew przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Złotoryja

Interwencja poselska w sprawie odstąpienia od planów dalszej wycinki drzew przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Złotoryja

Interwencja poselska do Wójta Gminy Złotoryja Jana Tymczyszyna i Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszka Locha w sprawie odstąpienia od planów dalszej wycinki drzew przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Złotoryja, wykonania nasadzeń kompensacyjnych i zwiększenia ochrony drzew rosnących przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie DSDiK

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 20 z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz. U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się do Państwa z interwencją poselską  w sprawie drzew wzdłuż drogi 364 na trasie Złotoryja - Legnica.

Wzdłuż wymienionej drogi przeprowadzona została wycinka drzew bez uwzględnienia głosu fachowców w zakresie ochrony środowiska oraz obywateli i obywatelek, którzy niejednokrotnie wyrażali swoje oburzenie i sprzeciw wobec wycinania drzew. Zarówno Gmina Złotoryja, i jak DSDiK jako zarządca drogi, powinny prowadzić działania odpowiedzialne, szanując wolę obywateli i działać zgodnie z obowiązującymi przepisami, nie niszcząc środowiska naturalnego lub przynajmniej zminimalizować negatywny wpływ działań na środowisko.

Niestety, wycinki prowadzone na terenie Gminy Złotoryja są wykonywane „na wyrost” oraz wbrew oczekiwaniom lokalnych społeczności, bez zachowania troski o środowisko przyrodnicze i zdrową logikę.

Jestem jak najbardziej za zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. Zwracam jednak uwagę, że drzewa rosnące za rowem kilka metrów od jezdni nie mają fizycznej możliwości stwarzać bezpośredniego zagrożenia na drodze. Ponadto sami mieszkańcy stwierdzili, że trasa Złotoryja - Legnica prowadzi niczym nieosłonięta pośród pól. Drzewostan wzdłuż drogi miał za zadanie chronić samochody przed silnymi podmuchami wiatrów. Drzewa niestety w ostatnim czasie zostały wycięte. Tak więc w ocenie mieszkańców wycinka nie poprawiła bezpieczeństwa na drodze, a wręcz je pogorszyła.

Dodatkowym aspektem, który nie został dotrzymany jest fakt, że przy takich masowych wycinkach należy wykonać nasadzenia kompensacyjne.

W związku z powyższym apeluję o wstrzymanie decyzji w sprawie wycinek przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Złotoryja i ponowne przeanalizowanie konieczności wycinania drzew przy drogach tym razem przy udziale osób posiadających stosowną wiedzę i kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z uwzględnieniem nasadzeń kompensacyjnych. Zwracam się z prośbą do Gminy Złotoryja o przekazanie kopii wydanych w latach 2021-2022 decyzji zezwalających na wycinkę drzew na terenie Gminy Złotoryja wraz z informacją, ile zarządzono nasadzeń kompensacyjnych oraz informacją, ile wykonano nasadzeń kompensacyjnych i jak Gmina Złotoryja egzekwuje wykonanie nasadzeń kompensacyjnych i z jakim skutkiem.

Proszę również o informacje, w jaki sposób DSDiK mogłaby ochronić drzewa znajdujące się wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Złotoryja? Czy DSDiK posiada plan, jak unikać podobnych sytuacji w przyszłości na terenie całego Dolnego Śląska oraz w jaki sposób zwiększyć ochronę drzew przydrożnych? Chciałabym ponadto zaapelować o zwiększenie współpracy pomiędzy lokalnymi społecznościami, samorządami, którym zależy na ochronie drzew a DSDiK. Są to niezwykle istotne działania, na które DSDiK ma bezpośredni wpływ.

Liczę, że przychylą się Państwo do powyższych uwag. Pragnę również zapewnić, że będę dalej monitorować sprawę wraz z mieszkańcami i mieszkankami powiatu złotoryjskiego, którym zależy na zachowaniu zadrzewień na swoim terenie.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz