Interwencja poselska w sprawie kontroli w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA

Interwencja poselska w sprawie kontroli w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA

Interwencja poselska do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska Agaty Bucko-Serafin oraz Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska Michała Mistrzaka w sprawie kontroli w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA.

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie art. 19 i 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (tj. Dz.U. 2018 poz. 1799, z późn. zm.), zwracam się z interwencją poselską oraz wnioskiem o udostępnienie informacji, materiałów i wglądu w działalność instytucji w sprawie prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach w sprawie kontroli w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA w roku 2022 i 2021.

Proszę o odpowiedź na następujące pytania oraz udostępnienie następujących materiałów i informacji:

  1. Czy i ile razy Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach prowadził kontrolę w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA w roku 2022 i 2021?
  2. W przypadku prowadzenia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach kontroli w Zakładach Mechanicznych „Bumar-Łabędy” SA w roku 2022 i 2021 proszę o udostępnienie wszystkich informacje dotyczących tych kontroli oraz działań pokontrolnych oraz udostępnienie pełnej dokumentacji tych kontroli.

Z poważaniem,
Małgorzata Tracz


Odpowiedź Generalnego Inspektora Ochrony Środowiska

Odpowiedź Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska


Adrian Tync, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons